Martina Hug

Geschlossene Gesellschaft Rotary Club Scuol

Martina Hug, Gesang

Risch Biert, Piano

Musikalische Umrahmung des Jubiläumsanlasses des Rotary Clubs Scuol.